CV

 

 

Andersen, Poul E.

f. 1930. Student 1951, Frederikshavn, cand.theol. (Aarhus Univ.) 1957. Studieophold i Tyskland 1957-58. Hjælpepræst  Hadsund 1958. Sognepræst Sdr. Højrup og Årslev 1960. Adjunkt Odense Seminarium 1962. Lærer og eksaminator v. særudd. af præster 1972. Censor i kristendomskundskab v. Kbh. og Aarhus Univ. 1972-76. Lektor Danmarks Lærerhøjskole 1973. Rektor v. Nr. Nissum Seminarium og HF-kursus 1976. Tilforordnet rektor Voksenundervisningscentret i Lemvig-Struer 1. aug. 1976. Sognepræst Skt. Knuds Kirke Odense, provst f. Skt. Knuds provsti og domprovst i Fyens stift. Afsked 1994. Præst for Den Danske Kirke øst for Malaga, Spanien 1994-97. Gift med lektor Kirsten Merethe A., f. Berntsen 1955.

Bestyrelsesmedlem af  Den danske Præsteforening 1961-66. Medlem af Kirkeministeriets Strukturkommission og af Kommissionen til overvejelse af Pastoralseminariets forhold 1964-66. Bestyrelsesmedlem af Seminariernes religionslærerforening 1970-73. Medlem af Den Videnskabsetiske komité for Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands amtskommune 1981-85. Medlem af redaktionsudvalget vedr. Undervisningsvejledning for Folkeskolens Kristendomskundskab. Medlem af redaktionsudvalget (ansv.) for Fyens Stiftsbog 1985-94. Formand for Folkekirkelig Aftenhøjskole, Odense 1985-90. Formand for Foreningen af Statsanerkendte Privatseminarier 1986-94 (fra 1992: Lærerseminariernes Bestyrelsesforening). Medlem af repræsentantskabet for TV-2 Fyn 1988-2002. Medlem af repræsentantskabet for Kristeligt Dagblad 1988-94, næstformand 1990. Initiativtager til Folkekirkelig Medieforening, i Odense 1988. Bestyrelsesmedlem af plejehjemmet Munke Mose 1989-91. Stifter af og formand for Fyens stifts teologiske kursus, Teologi for ikke-teologer 1990-94. Medlem af Seminarierådet 1991-94. Medlem af Læreruddannelsesudvalget 1987-90. Medlem af arbejdsgruppen om Læreruddannelsesbekendtgørelsen 1991. Medlem af Nordisk økumenisk Råd 1992-94.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *